Обиколка на България 2008 – Общи данни (22 Юни – 23 Юли)

КАРТА София – Бургас ™ общо време: 72:38 (dst) обща дистанция: 1181,7 км (av) обща средна скорост: 17,2 км/ч (mx) максимална скорост: 53,5 км/ч (на Етап 07:  Велико Търново – Попово) брой етапи: 16 (17 с етапа Созопол – Бургас) … Continue reading

Созопол – Бургас (23 Юли 2008г.) [Етап 17]

Вижте по-голяма карта Созопол – Бургас (23 Юли 2008г.) (етап 17 от Обиколка на България 2008) ™ време: 01:45 (dst) дистанция: 35,09 км (av) средна скорост: 19,9 км/ч (mx) максимална скорост: 42,7 км/ч (odo) годишна дистанция: 2256,7 км от: 09:50 … Continue reading

Поморие – Созопол (11 Юли 2008г.) [Етап 16]

Вижте по-голяма карта Поморие – Созопол (11 Юли 2008г.) (етап 16 от Обиколка на България 2008) ™ време: 04:16 (dst) дистанция: 64,29 км (av) средна скорост: 15,0 км/ч (mx) максимална скорост: 41,2 км/ч (odo) годишна дистанция: 2221,5 км от: 09:20 … Continue reading

Приселци – Поморие (10 Юли 2008г.) [Етап 15]

Вижте по-голяма карта Приселци – Поморие (10 Юли 2008г.) (етап 15 от Обиколка на България 2008) ™ време: 06:02 (dst) дистанция: 101,38 км (av) средна скорост: 16,8 км/ч (mx) максимална скорост: 51,2 км/ч (odo) годишна дистанция: 2157,2 км от: 09:30 … Continue reading

Балчик – Приселци (09 Юли 2008г.) [Етап 14]

Вижте по-голяма карта Балчик – Приселци (09 Юли 2008г.) (етап 14 от Обиколка на България 2008) ™ време: 03:43 (dst) дистанция: 59,10 км (av) средна скорост: 15,8 км/ч (mx) максимална скорост: 44,7 км/ч (odo) годишна дистанция: 2055,8 км от: 14:00 … Continue reading

Камен бряг – Балчик (08 Юли 2008г.) [Етап 13]

Вижте по-голяма карта Камен бряг – Балчик (08 Юли 2008г.) (етап 13 от Обиколка на България 2008) ™ време: 03:42 (dst) дистанция: 59,39 км (av) средна скорост: 16,0 км/ч (mx) максимална скорост: 39,9 км/ч (odo) годишна дистанция: 1996,4 км от: … Continue reading

Каварна – Камен бряг (07 Юли 2008г.) [Етап 12]

Вижте по-голяма карта Каварна – Камен бряг (07 Юли 2008г.) (етап 12 от Обиколка на България 2008) ™ време: 02:18 (dst) дистанция: 41,88 км (av) средна скорост: 18,1 км/ч (mx) максимална скорост: 38,1 км/ч (odo) годишна дистанция: 1937, 0 км … Continue reading

Добрич – Каварна (05 Юли 2008г.) [Етап 11]

Вижте по-голяма карта Добрич – Каварна (05 Юли 2008г.) (етап 11 от Обиколка на България 2008) ™ време: 05:58 (dst) дистанция: 112,46 км (av) средна скорост: 19,6 км/ч (mx) максимална скорост: 43,1 км/ч (odo) годишна дистанция: 1873, 8км от:08:20  до: … Continue reading

Мадара – Добрич (04 Юли 2008г.) [Етап 10]

Вижте по-голяма карта Мадара – Добрич (04 Юли 2008г.) (етап 10 от Обиколка на България 2008) ™ време: 06:52 (dst) дистанция: 112,36 км (av) средна скорост: 16,3 км/ч (mx) максимална скорост: 50,5 км/ч (odo) годишна дистанция: 1761, 3км от:08:00  до: … Continue reading

Велики Преслав – Мадара (02 Юли 2008г.) [Етап 9]

Вижте по-голяма карта Велики Преслав – Мадара (02 Юли 2008г.) (етап 9 от Обиколка на България 2008) ™ време: 03:15 (dst) дистанция: 43,09 км (av) средна скорост: 13,2 км/ч (mx) максимална скорост: 39,8 км/ч (odo) годишна дистанция: 1648,9 км от: … Continue reading